Езикът на тялото е свързан с невербалните сигнали, които използваме за комуникация.

Според експерти тези невербални сигнали съставляват огромна част от ежедневната комуникация. От изражението на лицето до движенията на нашето тяло, които несъзнателно правим, разкриват голяма информация.

Важна част от това сигналите, е също и мислите ни в мозъка, ако имаме негативно или позитивно мислене, то също оказва влияние.

Защо е важно да познаваме езика на тялото?

Предполага се, че езикът на тялото може да представлява между 60 процента до 65 процента от цялата комуникация.

Разбирането на езика на тялото е важно, но е важно да се обърне внимание и на други сигнали, като контекста. В много случаи трябва да гледате на сигналите като на група, а не да се фокусирате върху едно действие.

Ние от За Нея, отделихме над 10 часа за анализиране на информация и създаване на това пълно ръководство за езика на тялото, което ще ти помогне в много ситуации.

Ето какво да търсите, когато се опитвате да интерпретирате езика на тялото.

Изражения на лицето

ръководство как да разчитаме езика на тялото
Изчерпателна статия за сигналите на тялото и невербалните сигнали

Помислете само колко много мимики правим и колко много информация предава човек само с изражение на лицето.

Усмивката може да показва одобрение или щастие. Мръщенето може да сигнализира за неодобрение или нещастие. В някои случаи изражението на лицето ни може да разкрие истинските ни чувства към определена ситуация.

Може да казвате, че се чувствата добре, но погледът на лицето ви може да каже на хората съвсем друго нещо.

Само няколко примера за емоции, които могат да бъдат изразени чрез изражението на лицето, включват:

 • щастие
 • Гняв
 • Изненада
 • Отвращението
 • страх
 • объркване
 • вълнение
 • желание

Изражението на лицето на човек дори може да помогне да определим дали вярваме или невярваме в това, което човека срещу нас казва.

Едно проучване установи, че най-надеждният израз на лицето включва леко повдигане на веждите и лека усмивка. Този израз, предположиха изследователите, изразява както дружелюбност, така и увереност.

Изражението на лицето също е сред най-универсалните форми на езика на тялото. Израженията, използвани за предаване на страх, гняв, тъга и щастие, са сходни в целия свят.

Изследователят Пол Екман намира подкрепа за универсалността на различни изражения на лицето, обвързани с определени емоции, включително радост, гняв, страх, изненада и тъга.

Изследванията дори смята, че ние можем да направим преценки за интелигентността на хората въз основа на техните лица и изражения..

Едно проучване установи, че хората, които имат по-тесни лица и по-изявени носове, е по-вероятно да бъдат възприемани като интелигентни.

Хората с усмивки,щастливи изражения също са оценени като по-интелигентни от тези с гневни и негативни изражения.

Очите

какво казват очите на езика на тялото

Очите често се наричат „прозорците към душата“, тъй като те са способни да разкрият много за това, което човек чувства или мисли.

Когато водите разговор с друг човек, движенията на очите е естествена и важна част от процеса на комуникация.

Някои често срещани неща, които може да забележите, включват дали хората осъществяват директен контакт с очите или отклоняват погледа си, колко мигат, или зениците им са разширени.

Когато оценявате езика на тялото, обърнете внимание на следните сигнали на очите:

 • Поглед на очите: Когато човек гледа директно в очите ви, докато води разговор, това показва, че се интересува и обръща внимание. Продължителният контакт с очите обаче може да се почувства заплашителен. От друга страна, прекъсването на контакт с очите и честото гледане встрани може да означава, че човекът е разсеян, неудобно или се опитва да прикрие истинските си мисли.
 • Мигане: Мигането е естествено, но също така трябва да обърнете внимание дали човек мига твърде много или твърде малко. Хората често мигат по-бързо, когато се чувстват в затруднено или неудобно положение. Честото мигане може да показва, че човек умишлено се опитва да контролира движенията на очите си.
 • Размер на зеницата: Размерът на зениците може да бъде много фин невербален комуникационен сигнал. Докато нивата на светлина в околната среда контролират разширяването на зениците, понякога емоциите също могат да причинят малки промени в размера на зениците.

Устата

невербални знаци и сигнали на устните

Израженията на устните и движения също могат да бъдат от съществено значение при четенето на езика на тялото.

Например стискането на долната устна може да показва, че човекът изпитва чувства на притеснение, страх или несигурност.

Покриването на устата може да бъде усилие да бъде учтив, ако човекът се прозява или кашля, но това може да е и опит да се прикрие неодобрение.

Както сме писали в категорията ни от статии за женската психология, усмивката е 100 процентов признак, че мъж ви харесва.

Усмивката е може би един от най-големите сигнали на езика на тялото, но усмивките също могат да бъдат интерпретирани по много начини.

Усмивката може да е истинска или може да се използва за изразяване на фалшиво щастие, сарказъм или дори цинизъм.

Когато четете езика на тялото, обърнете внимание на следните сигнали за устата и устните:

 • Стиснати устни: Стягането на устните може да е индикатор за неприязън, неодобрение или недоверие.
 • Ухапване на устни: Понякога хората хапят устни, когато са притеснени, разтревожени или стресирани.
 • Покриване на устата: Когато хората искат да скрият емоционална реакция, те могат да прикрият устата си, за да не показват усмивката си например.
 • Обърнати нагоре или надолу устни: леките промени в устните също могат да бъдат фини показатели за това, което човек чувства. Когато устата е леко обърната нагоре, това може да означава, че човекът се чувства щастлив или оптимистичен.

Жестове

какво означават жестовете на ръцете

Жестовете могат да бъдат някои от най-преките и очевидни сигнали на езика на тялото.

Махането, соченето и използването на пръстите за посочване на числови суми са много често срещани и лесни за разбиране жестове.

Някои жестове може да са различни в части на света. Вдигането на палец или знак за мир в друга държава може да има съвсем различно значение, отколкото това в България.

Следващите примери са само няколко често срещани жеста и техните възможни значения:

 • Стиснат юмрук може да показва гняв в някои ситуации или солидарност в други.
 • Палци нагоре и палци надолу често се използват като жестове на одобрение и неодобрение.
 • Добре ( OK)“ жестът, направен чрез докосване заедно на палеца и показалеца в кръг, може да се използва за означаване на „добре“ или „OK“ В някои части на Европа обаче с него се показва на отсрещния човек, че е нищо.

Ръцете и краката

Ръцете и краката също могат да бъдат полезни за предаване на невербална информация.

Пресичането на ръцете може да показва отбранителност. Кръстосването на крака далеч от друг човек може да показва неприязън или дискомфорт с този човек.

Други фини сигнали, като широко разгъване на ръцете, може да са опит да изглеждате по-големи или по-силни.

Когато оценявате езика на тялото, обърнете внимание на някои от следните сигнали, които ръцете и краката могат да предават:

 • Скръстените ръце могат да означават, че човек се чувства защитен, самозащитен или затворен.
 • Стоенето с ръце, поставени на бедрата, може да бъде индикация, че човек е готов и контролира нещата, или може също да е признак на агресивност.
 • Стискането на ръцете зад гърба може да означава, че човек се чувства скучно, разтревожен или дори ядосан.
 • Бързото потупване с пръсти или приплъзване може да е знак, че човек е отегчен, нетърпелив или разочарован.

Поза на тялото

Как държим телата си също може да служи като важна част от езика на тялото.

Позата може да предаде богата информация за това как се чувства човек, както и признаци за характеристиките на личността, като например дали човек е уверен, отворен или разтревожен.

Седенето изправен, например, може да показва, че човек е съсредоточен и обръща внимание на това, което се случва.

Седенето с тялото, прегърбено напред, от друга страна, може да означава, че човекът е отегчен или безразличен.

Когато се опитвате да четете езика на тялото, опитайте се да забележите някои от сигналите, които стойката на човек може да изпраща.

 • Отворената поза включва поддържане на тялото изправено и открито. Този тип поза показва дружелюбност, откритост и желание.
 • Затворената поза включва криенето на тялото често чрез прегърбване напред и поддържане на ръцете и краката кръстосани. Този тип поза може да бъде индикатор за враждебност, неприязън и тревожност

Лично пространство

Случвало ли ви човек да ви казва, че има нужда от лично пространство ? Чувствали ли сте неудобно, когато някой просто седи много близо до вас?

Терминът проксемика, измислен от антрополог Едуард Т. Хол, се отнася до разстоянието между хората, докато те си взаимодействат.

Точно както движенията на тялото и изражението на лицето могат да предават много невербална информация, така и това физическо пространство между хората издава информация.

Хол описа четири нива на социално разстояние, които възникват в различни ситуации:

 • Интимно разстояние – 18 до 50 сантиметра: Това ниво на физическо разстояние често показва по-тясна връзка или по-голям комфорт между хората. Обикновено възниква по време на интимен контакт като прегръщане, шепот или докосване.
 • Лично разстояние – 90 см. до 1 метър и 20 см: Физическото разстояние на това ниво обикновено се случва между хора, които са членове на семейството или близки приятели. Колкото по-близо хората могат да се чувстват удобно, докато взаимодействат, това може да е показател за нивото на интимност в отношенията им.
 • Социално разстояние – 1 метър и 20 см. до 4 метра : Това ниво на физическо разстояние често се използва от хора, които са познати. С някой, когото познавате сравнително добре, например с колега, когото виждате няколко пъти седмично, може да се почувствате по-удобно да общувате на по-близко разстояние.

Важно е също да се отбележи, че нивото на лична дистанция, от което хората се нуждаят, за да се чувстват комфортно, може да варира от култура до култура.

Един често цитиран пример е разликата между хората от латинските култури и хората от Северна Америка. Хората от латинските страни са склонни да се чувстват по-удобно да стоят по-близо един до друг, докато си взаимодействат, докато тези от Северна Америка се нуждаят от повече лична дистанция.

Как да четем отрицателният език на тялото

Осъзнаването на отрицателния език на тялото може да ви помогне в много ситуации. Така че в този раздел ще подчертаем някои отрицателни невербални сигнали, за които трябва да внимавате.

Трудни разговори и защита

Трудните или напрегнати разговори са неудобен факт от живота на работното място.

Може би ви се е наложило да се справите с труден клиент или е необходимо да говорите с някого за лошото му представяне.

В идеалния случай тези ситуации биха били решени спокойно. Но често те се усложняват от чувства на нервност, стрес, дефанзивност или дори гняв. И въпреки че може да се опитаме да ги скрием, тези емоции често се проявяват в езика на тялото ни.

Например, ако някой прояви едно или повече от следните поведения, той вероятно ще бъде изключен, незаинтересован или нещастен (виж фигура :

 • Ръце, сгънати пред тялото.
 • Минимално или напрегнато изражение на лицето.
 • Поглед надолу, поддържайки малко контакт

Ако човека срещу вас прави тези знаци, то трябва да промените начина на разговор и да го отворите и ангажирате по-добре.

Как да използваме позитивен език на тялото

Когато използвате положителен език на тялото, това може да добави сила към словесните послания или идеи, които искате да предадете, и да ви помогне да избегнете изпращането на смесени или объркващи сигнали.

Направете уверено първо впечатление

Тези съвети могат да ви помогнат да настроите езика на тялото си така, че да направите страхотно първо впечатление:

Имайте отворена поза. Бъдете спокойни, но не мърдайте!

Седнете или застанете изправени и поставете ръцете си отстрани . Избягвайте да стоите с ръце на бедрата си, тъй като това ще ви накара да изглеждате по-големи, което може да предаде агресия или желание да доминирате .

Използвайте здраво ръкостискане. Но не се увличайте! Не искате да стане неловко или, още по-лошо, болезнено за другия човек.

Ако това стане, най-вероятно ще изглеждате груб или агресивен.
Поддържайте добър контакт с очите.

Опитайте се да задържите погледа на другия човек за няколко секунди наведнъж. Това ще покаже, че сте искрена и ангажирана. Но избягвайте да се втренчвате за дълго.