Как да разгадаем езика на тялото и изражението на лицето

ръководство как да разчитаме езика на тялото
Изчерпателна статия за сигналите на тялото и невербалните сигнали

Езикът на тялото е свързан с невербалните сигнали, които използваме за комуникация.

Според експерти тези невербални сигнали съставляват огромна част от ежедневната комуникация. Изражението на лицето и движенията на нашето тяло, които несъзнателно правим, разкриват голяма информация на събеседниците ни.

Защо е важно да познаваме езика на тялото?

Езикът на тялото представлява между 60 и 65 процента от цялата комуникация.

Разбирането на езика на тялото е важно, но е важно да се обърне внимание и на други сигнали, като контекста. В много случаи трябва да гледате на сигналите като на група, а не да се фокусирате върху едно действие.

Ние от За Нея анализирахме информация и създадохме пълно ръководство за езика на тялото, което ще ви помогне в много ситуации.

Ето какво да търсите, когато се опитвате да интерпретирате езика на тялото.

Изражения на лицето

ръководство как да разчитаме езика на тялото

Помислете само колко много мимики правим и колко много информация предава човек само с изражението на лицето си.

Усмивката може да показва одобрение или щастие. Мръщенето може да сигнализира за неодобрение или нещастие. В много случаи изражението на лицето ни и погледат разкриват истинските ни чувства в определена ситуация.

Може да казвате, че се чувствата добре, но погледът и лицето ви да казват на хората съвсем друго нещо.

Само няколко примера за емоции, които могат да бъдат изразени чрез изражението на лицето:

 • Щастие
 • Гняв
 • Изненада
 • Отвращение
 • Страх
 • Объркване
 • Вълнение
 • Желание

Изражението на лицето на човек дори може да помогне да определим дали вярваме, или не вярваме в това, което същият този човек ни казва.

Едно проучване установи, че най-надеждният израз на лицето включва леко повдигане на веждите и лека усмивка. Това, предполагат изследователите, изразява както дружелюбност, така и увереност.

Изражението на лицето е сред най-универсалните форми на езика на тялото. Израженията, използвани за предаване на страх, гняв, тъга и щастие, са сходни в целия свят.

Изследователят Пол Екман намира подкрепа за универсалността на различни изражения на лицето, обвързани с определени емоции, включително радост, гняв, страх, изненада и тъга.

Изследователят смята, че ние можем да правим преценки за интелигентността на хората въз основа на техните лица и изражения.

Едно проучване установява, че хората, които имат по-тесни лица и по-изявени носове, е по-вероятно да бъдат възприемани като интелигентни.

Хората с усмивки, щастливи изражения също са оценени като по-интелигентни от тези с гневни и негативни изражения.

Очите

какво казват очите на езика на тялото

Очите често се наричат „прозорците към душата“, тъй като те са способни да разкрият много за това, което човек чувства или мисли.

Когато водите разговор с друг човек, движението на очите е естествена и важна част от процеса на комуникация.

Някои често срещани неща, които може да забележите, включват дали хората осъществяват директен контакт с очите, или отклоняват погледа си, колко мигат, дали зениците им са разширени.

Когато оценявате езика на тялото, обърнете внимание на следните сигнали на очите:

 • Поглед: Когато човек гледа директно в очите ви, докато води разговор, това показва, че се интересува и обръща внимание. Продължителният контакт с очите обаче може да се усети като заплаха. От друга страна, прекъсването на контакт с очите и честото гледане встрани може да означава, че човекът е разсеян, неудобно му е или се опитва да прикрие истинските си мисли.
 • Мигане: Мигането е естествено, но също така трябва да обърнете внимание дали човекът мига твърде много, или твърде малко. Хората често мигат по-бързо, когато се чувстват в затруднено или неудобно положение. Честото мигане може да показва, че човек умишлено се опитва да контролира движенията на очите си.
 • Размер на зеницата: Размерът на зениците може да бъде много фин невербален комуникационен сигнал. Докато нивата на светлина в околната среда контролират разширяването на зениците, понякога емоциите също могат да причинят промени.

Устата

невербални знаци и сигнали на устните

Израженията на устните и движенията им също могат да бъдат от съществено значение при четенето на езика на тялото.

Например стискането на долната устна може да показва, че човекът изпитва чувства на притеснение, страх или несигурност.

Покриването на устата може да бъде усилие да бъде учтив, ако човекът се прозява или кашля, но това може да е и опит да се прикрие неодобрение.

Както сме писали в категорията ни от статии за женската психология, усмивката е 100-процентов признак, че даден мъж ви харесва.

Усмивката е може би един от най-големите сигнали на езика на тялото, но усмивките също могат да бъдат интерпретирани по много начини.

Усмивката може да е истинска или да се използва за изразяване на фалшиво щастие, сарказъм или дори цинизъм.

Когато четете езика на тялото, обърнете внимание на следните сигнали на устата и устните:

 • Стиснати устни: Стягането на устните може да е индикатор за неприязън, неодобрение или недоверие.
 • Прехапване на устните: Понякога хората хапят устни, когато са притеснени, разтревожени или стресирани.
 • Покриване на устата: Когато хората искат да скрият емоционална реакция, те могат да прикрият устата си
 • Обърнати нагоре или надолу устни: леките промени в устните също могат да бъдат фини показатели за това, което човек чувства. Когато устата е леко обърната нагоре, това може да означава, че човекът се чувства щастлив или оптимистичен.

Жестове

какво означават жестовете на ръцете

Жестовете могат да бъдат някои от най-преките и очевидни сигнали на езика на тялото.

Махането, соченето и използването на пръстите са много често срещани и лесни за разбиране жестове.

Някои жестове може да имат различно значение в различните части на света.

Следващите примери са само няколко често срещани жеста и техните възможни значения:

 • Стиснат юмрук може да показва гняв в някои ситуации или солидарност в други.
 • Палци нагоре и палци надолу често се използват като жестове на одобрение и неодобрение.
 • Добре (OK)“ жестът, направен чрез докосване заедно на палеца и показалеца в кръг, в някои части на Европа означава нула, т.е. че човекът отсреща няма стойност.

Ръцете и краката

Ръцете и краката също могат да бъдат полезни за предаване на невербална информация.

Скръстването на ръцете може да показва отбранителност. Кръстосването на крака далеч от друг човек може да показва неприязън или дискомфорт.

Други фини сигнали, като широко разтваряне на ръцете, може да са опит да изглеждате по-големи или по-силни.

Когато оценявате езика на тялото, обърнете внимание на някои от следните сигнали, които ръцете и краката могат да предават:

 • Скръстените ръце могат да означават, че човек се чувства защитен или затворен.
 • Стоенето с ръце, поставени на бедрата, може да бъде индикация, че човек е готов и контролира нещата или да е признак на агресивност.
 • Стискането на ръцете зад гърба може да означава, че човек се чувства скучно, разтревожен е или дори ядосан.
 • Бързото потупване с пръсти може да е знак, че човек е отегчен, нетърпелив или разочарован.

Поза на тялото

Позата може да предаде богата информация за чувствата и характеристиките на личността, като например дали човек е уверен, отворен или разтревожен.

Седенето изправен например показва, че човекът е съсредоточен и обръща внимание на това, което се случва.

Седенето с тялото, прегърбено напред, от друга страна, може да означава, че човекът е отегчен или безразличен.

Когато се опитвате да четете езика на тялото, опитайте се да забележите някои от сигналите, които стойката изпраща.

 • Отворената поза включва поддържане на тялото изправено и открито. Този тип поза показва дружелюбност, откритост и желание.
 • Затворената поза включва скриване на тялото често чрез прегърбване напред и поддържане на ръцете и краката кръстосани. Този тип поза може да бъде индикатор за враждебност, неприязън и тревожност

Лично пространство

Случвало ли ви се е човек да ви казва, че има нужда от лично пространство ? Чувствали ли сте се неудобно, когато някой просто седи много близо до вас?

Терминът проксемика, измислен от антрополога Едуард Т. Хол, се отнася до разстоянието между хората, докато те си взаимодействат.

Точно както движенията на тялото и изражението на лицето могат да предават много невербална информация, така и това физическо пространство между хората издава информация.

Хол описа четири нива на социално разстояние, които възникват в различни ситуации:

 • Интимно разстояние – 18 до 50 сантиметра: Това ниво на физическо разстояние често показва по-тясна връзка или по-голям комфорт между хората. Обикновено възниква по време на интимен контакт, като прегръщане, шепот или докосване.
 • Лично разстояние – 90 см. до 1 метър и 20 см: Физическото разстояние на това ниво обикновено се случва между хора, които са членове на семейството или близки приятели. Колкото по-близо хората могат да се чувстват удобно, докато взаимодействат, това може да е показател за нивото на интимност в отношенията им.
 • Социално разстояние – 1 метър и 20 см. до 4 метра : Това ниво на физическо разстояние често се използва от хора, които са познати. С някой, когото познавате сравнително добре, например с колега, когото виждате няколко пъти седмично, може да се почувствате по-удобно да общувате на по-близко разстояние.

Важно е също да се отбележи, че нивото на лична дистанция, от което хората се нуждаят, за да се чувстват комфортно, може да варира от култура до култура.

Един често цитиран пример е разликата между хората от латинските култури и хората от Северна Америка. Хората от южноамериканските страни са склонни да се чувстват по-удобно да стоят по-близо един до друг, докато си взаимодействат, докато тези от Северна Америка се нуждаят от повече лична дистанция.

Как да четем отрицателният език на тялото

Осъзнаването на отрицателния език на тялото може да ви помогне в много ситуации. В този раздел ще подчертаем някои отрицателни невербални сигнали, за които да внимавате.

Трудни разговори и защита

Трудните или напрегнати разговори са неудобен факт от живота на работното място.

Може би ви се е наложило да се справите с труден клиент или е необходимо да говорите с някого за лошото му представяне.

В идеалния случай тези ситуации биха били решени спокойно. Често те се усложняват от чувства на нервност, стрес, дефанзивност или дори гняв. Въпреки че може да се опитаме да ги скрием, тези емоции често се проявяват в езика на тялото ни.

Например ако някой прояви едно или повече от следните поведения, той вероятно ще бъде незаинтересован или нещастен:

 • Скръстени ръце.
 • Минимално или напрегнато изражение на лицето.
 • Поглед надолу, поддържане на малък контакт с очите

Ако човека срещу вас прави тези знаци, то трябва да промените начина на разговор и да го отворите и ангажирате по-добре.

Как да използваме позитивния език на тялото?

Когато използвате положителен език на тялото, това може да добави сила към словесните послания или идеи, които искате да предадете, и да ви помогне да избегнете изпращането на смесени или объркващи сигнали.

Направете уверено първо впечатление

Тези съвети могат да ви помогнат да настроите езика на тялото си така, че да направите страхотно първо впечатление:

Заемете отворена поза. Бъдете спокойни, но не мърдайте!

Седнете или застанете изправени и поставете ръцете си отстрани на тялото. Избягвайте да стоите с ръце на бедрата си, тъй като това ще ви накара да изглеждате по-големи, което може да придаде агресия или желание да доминирате.

Ръкостискайте се здраво, но не се увличайте! Не искате да стане неловко или, още по-лошо, болезнено за другия човек. Ако това стане, най-вероятно ще изглеждате груб или агресивен.

Поддържайте добър контакт с очите.

Опитайте се да задържите погледа на другия човек за няколко секунди наведнъж. Това ще покаже, че сте искрен и ангажиран човек. Все пак избягвайте да се втренчвате за дълго.

Красимир Димитров е създател и автор на сайта "За нея". Всички статии се създават с цел полезна и актуална информация на читалните и спазват стандартите за полезност и изчерпателност по всяка тема. Може да се свържете с нас на zaneqinfo@gmail.com.