Работа с деца с дефицит на вниманието

Работа с деца с дефицит на вниманието

Един от факторите, които могат да окажат съществено влияние върху развитие на детето в училище и неговата степен на мотивация, е разстройството с дефицит на вниманието (ADD).

Това инвалидизиращо разстройство засяга способността на детето да се фокусира и контролира поведението си.

Това са двата фактора, които допринасят най-съществено за ежедневния напредък и развитието на едно дете в училище.

Има обаче неща, които може да се направят.

Това ръвковоство, което е базнирано на най-добрите практики при деца с разстройството с дефицит на вниманието, ще Ви помогне при работата с тях.

Как да се справите с деца с дефицит на вниманието?

Учениите, които проявяват характерните за ADHD симптоми на невнимание, хиперактивност и импулсивност, могат да бъдат турдни за обучение.

 Знаете, че те имат потенциал, но просто не могат да се съсредоточат върху материала, на който искате да ги научте.

 Освен това поведението им отнема време за обучение и нарушава целия клас.

Ето с какви проблеми може да се сбъскате при работа с деца с дефицит на вниманието:

 • Децата с ADD понякога просто няма да Ви слушат, ето защо трябва да изисквате тяхното внимание, чрез движения в статията и други техники.
 • Ще имате проблеми с такива деца, ако просто ги карате да следват списък от задачи, които изискват последователни действия.
 • Ще имат проблеми с дългосрочни проекти, при които няма пряк надзор.
 • По време на групова работа, те няма да са двигател на групата и дори може да попречат на групата да изпълни задачата си.

Помислете за отношението си към такива деца. 

Ако прилагате тези методи: Да пази тишина. Да Ви обръща внимание. Да следва инструкциите. Винаги да е концентиран.

Това са нещата, които децата с разстройство с хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD или ADD) трудно ще изпълнят – не защото не желаят, а защото мозъкът им не им позволява. 

Децата и тийнейджърите с ADHD често плащат цената за проблемите си с ниски оценки, мъмрене и наказание, упреки от родители си и ниско самочувствие. 

Междувременно вие, като родител, учителят, се чувствате виновни, защото не можете да научите с дете с ADHD на знанията, които искате.

Практически насоки за работа с хиперактивни деца

Ето няколко идеи, които работят за създаването добра обстановка в училище, която ще насърчи ученето, ще наложи дисциплина и ще повиши самочувствието на всички ученици.

Стратегии за учници с ADHD

Стратегии за учници с ADHD
 • Задайте работа, която отговаря на нивото на уменията на ученика. Студентите с ADHD ще избягват задачите, които са твърде трудна или твърде дълга.
 • Предлагайте избор. Децата с ADHD, на които е даден избор за завършване на дадена дейност, ще бъдат по-послушни и по тихи. Съставете например списък с 15 възможности за упражняване на правопис.
 • Осигурете визуални напомняния. Учениците с ADHD реагират добре на визуални сигнали и примери. Например, може да пробвате урока на визуален екран. Когато децата започнат самостоятелната си работа, оставете ключови точки по дадена тема, видими на дъската. Публикувайте важни правила, които децата трябва да слеват на ярки лепенки в класната стая.
 • Увеличете активното участие в клас. Груповите стратегии включват да помолите учениците да напишат отговорите си на бели листове и да ги покажат на учителя, помолете всички в един глас да отговарят на въпроси.
 • Насърчавайте практическото обучение. Създайте възможности за обучение, където децата изживяват нещата от първа ръка. Накарайте учениците да напишат и изиграят пиеса, да запишат задача на видео или да разглобяват и да сглобят модел на визулане предмет

Какво могат да направят учителите, за да помогнат на деца с ADHD

И така, как да научите дете, което няма да се успокои и да слуша? 

Отговорът: с много търпение, креативност и последователност

Като учител, вашата роля е да оцените индивидуалните нужди и силни страни на всяко дете. 

След това можете да разработите стратегии, които ще помогнат на децата със синдром на дефицит на вниманието , да се съсредотач и да се сравят със задачите си.

Успешните терапии за деца с дефицит на вниманието включват следните три компонента:

 1. Да ги поставите на правилно място в стаята: това е много важно за такива деца.
 2. Инструкция: методите, които използвате в обучението.
 3. Намеса: Да извършвате стъпки при поведениетео, което нарушава концентрацията или разсейва другите ученици.

Вашият най-ефективен инструмент обаче за подпомагане на ученик с ADHD е положителното отношение

Направете ученика ваш партньор, като кажете:

„Нека заедно измислим начини, как да се справиш с тази задача.“ 

Уверете ученика, че ще се справите заедно и когато го видите, го похвалете с незабавна и искрена похвала.

 И накрая, потърсете начини да мотивирате ученик с ADHD, като предлагате награди в система от точки или символи.

Работа с деца с дефицит на вниманието в училище

Като учител можете да правите промени в класната стая, за да помогнете за минимизиране на разсейването и прекъсванията на ADHD.

Мястото къде седи

 • Поставете ученика с ADHD далеч от прозорците и далеч от вратата.
 • Поставете ученика с ADHD точно пред бюрото Ви, освен ако това не би отвлякло вниманието на ученика.
 • Чиновете е добре да бъдат на редове
 • Създайте тиха зона без разсейване, когато трябва да се извършва задача.

Направено е и проучване по темата, която може да прочетете тук.

Поднасяне на информацията

 • Давайте инструкции една по една и повтаряйте, ако е необходимо.
 • Ако е възможно, работете върху най-трудния материал в началото на деня.
 • Използвайте визуални елементи: диаграми, картинки, цветни схеми.
 • Ако може, поднасяйте информацията визуално.

Домашна работа и тестове

 • Поднасяйте материална и тестове с по-малки части, давайте чести кратки тестове, а не дълги тестове, и намалете броя на тестовете по време.
 • Прилагайте различни видове практики при такива ученици, по време на тест, за да видите как реагират най-добре.
 • Разделете дългосрочните проекти на сегменти и задайте цел за завършване за всеки сегмент.

Организация

 • Свързвайте всеки предмет с нещо общо, уверете че всичко, което записва в тетрадката, е поставено в правилния раздел. 
 • Уверете се, че ученикът има система за записване на задания и важни дати и я използва.
 • Оставете време на ученика да организира материали и задачи за дома. Публикувайте стъпки за това, как да процедира с домашните удома.

Преоръчваме за родителите също да прочетат и нашата тема за това: Как да се справим с инатливо дете?

В обобщение, бихме казали, че трябва да имате търпение.

Важно, е да се знае, че при това състояние, родителите да обърнат внимание, защото има причина зад това – понякога се крие в семейството.

Красимир Димитров е създател и автор на сайта "За нея". Всички статии се създават с цел полезна и актуална информация на читалните и спазват стандартите за полезност и изчерпателност по всяка тема. Може да се свържете с нас на zaneqinfo@gmail.com.