Как да взема кредит от европейска банка?

Как да взема кредит от европейска банка

Ако проучвате възможност за получаване на кредит от европейска банка, в тази статия ще получите най-изчерпателната информация по темата.

Отделихме 2 дни за систематизиране на цялата информация, която открихме по темата.

Ще разберете какви възможности за кредит предлагат различните европейски банки, фондове, грандове и бизнес ангели.

Прочетете следващите редове, за да си отговорите на въпросът “ Как да взема кредит от европейска банка „.

Кандидатстване за кредит от Европейска инвестиционна банка

Кандидатстване за кредит от Европейска инвестиционна банка

European Investment Bank финансира проекти в почти всички сектори. 

За да бъдат допустими проекти и кандидати до кредит, то трябва да допринасят за целите на икономическата политика на ЕС.

Какви са приоритетите на ЕС, може да откриете в този раздел.

ЕИБ отпускаме заеми на клиенти от всякакъв мащаб, с цел да подкрепи устойчив растеж и създаване на работни места. Тяхната подкрепа за бизнеси често е свързана и с привличането на други инвеститори.

Как да получите кредит и финансиране от European Investment Bank?

Не се изискват специални формалности за подаване на заявления до ЕИБ за индивидуални заеми . 

Първоначалните контакт за отпускане на заем, може да го направите под всякаква форма, по телефон, факс, електронна поща или писмо.  Добре е да предостави достатъчно информация, за да позволи на ЕИБ да прецени дали проектът се придържа към целите на ЕИБ за кредитиране и има добре разработен бизнес план.

ЕИБ също така предоставя директни заеми за компании със средна капитализация (с до 3000 служители), при които исканият обем на заема е между 7,5 милиона и 25 милиона евро.

Получаване на кредит от Европейска банка за възстановяване и развитие

Получаване на кредит от Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕБВР инвестира в промяна на живота и средата на хората от Централна Европа до Централна Азия и Южното и Източното Средиземноморие.

Банката работи заедно с частния сектор, инвестира в проекти, които насърчават иновациите и изгражда устойчиви и отворени пазарни икономики

ЕБВР е най-големият отделен инвеститор в региона и също така мобилизира значителни преки чуждестранни инвестиции, чрез които да отдава кредити. Регионална експертиза ЕБВР има силно присъствие във всички страни членове на ЕС, чрез a мрежа от повече от 30 местни офиса.

Финансирането от ЕБВР за проекти в частния сектор обикновено варира от 5 милиона до 250 милиона евро, под формата на заеми или собствен капитал. Средното Инвестицията на ЕБВР е 25 милиона евро.

По-малки проекти могат да бъдат финансирани чрез финансови посредници или чрез специални програми за по-малки директни инвестиции в по-слабо развитите страни.

Заемите на ЕБВР са структурирани с a висока степен на гъвкавост, за да отговарят на клиента и нуждите на проекта. Банката предлага а подходяща валута на кредита и лихвен процент.

Всичко за този процес, може да прочетете тук

Получаване на кредит от банката за социално развитие за Европа

Основната дейност на CEB се състои в отпускане на заеми на кредитополучатели във всяка от нейните 42 държави-членки за частично финансиране на икономически и социално жизнеспособни проекти, които насърчават социалното сближаване. 

Банката може също да предоставя гаранции, субсидии и лихвени субсидии чрез доверителни сметки.

Всички заеми от CEB се отпускат в съответствие с мандата на Банката. Те трябва да отговарят на специфични технически и социални критерии и да са в стриктно съответствие с насоките и политиките на Банката за околната среда, обществените поръчки и иновация. 

Потенциалните кредитополучатели включват правителства, местни/регионални власти, публични/частни финансови институции или всяко друго публично/частно юридическо лице, одобрено от държава-членка на CEB.

За да се определи допустимостта на кредитополучателя за финансиране, СЕБ извършва системна оценка на неговата платежоспособност, институционална структура и управленски капацитет.

Може да разгледате подробно наръчникът за кандидатстване от този линк

Надяваме се тази статия да отговоря на въпросът, който сте си задавали до сега – Как да взема кредит от европейска банка?

Мога ли да получа заем от банка в друга държава?

Можете да получите заем от чужда държава, като намерите офшорна банка или финансова компания . 
Кандидатстването за заем е много по-лесно сега, когато имаме интернет. 
Можете да потърсите институции, които предлагат международни заеми и плащате във вашата собствена или местна валута.

Как да взема кредит от европейска банка?

Банките CEB, ЕБВР и ЕИБ, отпускат кредити за бизнеси, които се намират в територията на ЕС. Заемите са от малки до 250 мил. евро.

По темата прочетете: 5-те най-добри сайтове и фирми за online бърз кредит

Красимир Димитров е създател и автор на сайта "За нея". Всички статии се създават с цел полезна и актуална информация на читалните и спазват стандартите за полезност и изчерпателност по всяка тема. Може да се свържете с нас на zaneqinfo@gmail.com.